Δηλώσεις Εισοδήματος

forologiki-dilosi

  • Ηλεκτρονική Υποβολή όλων των Φορολογικών Δηλώσεων
  • Υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος για ιδιώτες Ε1, Ε2 και Ε9
  • Υποβολή Ε3 για επιτηδευματίες και εταιρίες
  • Υποβολή Ε5 για ΟΕ και ΕΕ
  • Υποβολή Φ01.010 για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ
  • Υποβολή Φ01.012 για Σωματία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
  • Υποβολή συμπληρωματικών εντύπων Ε15, Ε16, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης