Εργασιακά Θέματα

asfalistikathemata

  • Υπολογισμός ενσήμων και καταγραφή αυτών
  • Διαδικασίες υπολογισμού συντάξεων ανεξαρτήτως φορέα
  • Διεκπεραιώσεις διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων
  • Συμπλήρωση απαραίτητων δικαιολογητικών για την συνταξιοδότηση Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
  • Άμεση ενημέρωση για τις τελευταίες αλλαγές σε εργασιακά θέματα (καθεστώς απολύσεων, μειώσεις μισθών)