ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 2015 & 2016

e9Μέχρι 31 Μαρτίου 2015 η προθεσμία μεταβολής στοιχείων ακίνητης περιουσίας Ε9 για τις μεταβολές που επήλθαν από την 01/01/2014 έως την 31/12/2014.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις μεταβολές ακίνητης περιουσίας που επήλθαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά καθώς ενεργοποιήθηκε ο νέος νόμος που προβλέπει ότι όλες οι μεταβολές πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες από την μεταβίβαση.