Οικοδομικά Θέματα

  • Υποβολή ΑΠΔ για τεχνικές εταιρίες και ιδιώτεςOIKODOMES
  • Συμπλήρωση απαραίτητων δικαιολογητικών για την ρευματοδότηση ακινήτων
  • Συμπλήρωση τελικού πίνακα εργασιών (ΕΚΟ)
  • Συμπλήρωση πίνακα βασικών εργασιών και ανάλυση αυτού ανά έτος
  • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών