ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

  • Συμπλήρωση βιβλίων επιτηδευματία (Β ή Γ Κατηγορίας)Epaggelamaties
  • Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη σε κάθε θέμα
  • Ηλεκτρονική αποστολή Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ
  • Υπολογισμός Μισθοδοσίας και ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ και ΦΜΥ
  • Ηλεκτρονικές πληρωμές Φόρων, ΦΠΑ, Ασφαλιστικών Εισφορών, κλπ
  • Συμπλήρωση Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος με άμεση έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Άμεση Φορολογική Εικόνα Επιχείρησης